language:
English
slide-1 slide-2 slide-3 slide-4
Spoločnosť Hermes Trading s.r.o. je mladá dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca hlavne v oblasti dodávok a servisu v závodoch hutníckeho a  strojárskeho odvetvia s cieľom zabezpečiť spokojnosť všetkých svojich zákazníkov. Distribučný program zahrňuje širokú škálu viazacích a upevňovacích prostriedkov, pričom od roku 2013 sa rozšíril aj na plastové zátky pre výrobcov rúr a jaklov.
Ponúkaný sortiment spĺňa tie najprísnejšie kritériá riadenia akosti STN, ČSN, EN, ISO 9000, 9001, 9002. Ponúkaný sortiment výrobkov sa neustále rozvíja podľa požiadaviek našich zákazníkov, pričom sa sledujú najnovšie trendy výrobkov na svetových trhoch.