language:
English

Nekonečné slučky

Nekonečné slučky

  • vyrobený v súlade s STN EN1492-1, 100% PES
  • štandardné nosnosti do 30t
  • štandardné dĺžky do 20m
  • možnosť pripraviť označenia podľa požiadaviek zákazníka

Ratchet lashing